בית פרטי בלהבות הבשן

160 מ"ר

הסתיים במאי 2019

Architect's House

מדף הורים.jpeg