top of page
EL 74.jpg

Art Lovers

 שת"פ עם אדריכל עמית בארי ואדריכלית מיכל יוקלה

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים של בית פרטי בן 3 קומות בת"א

350 מ"ר

לקראת יציאה לביצוע

EL 78.jpg
EL 80.jpg
EL 83.jpg
EL 81.jpg
bottom of page